Blogroll

CONTOH-CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

6:17 AM |TUNJANG KOMUNIKASI
BAHASA MALAYSIA 


RANCANGAN PENGAJARAN 1


BERGEMBIRA DENGAN HURUF

Cadangan Masa                       :  30 minit
Tunjang Utama                         :  Komunikasi - Bahasa Malaysia
Standard Pembelajaran Utama  :  BM 2.1.3 berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang
                                                                   betul.
                                                   BM 3.1..3 menyebut huruf secara rawak
                                                   BM 4.2.4 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul
Standard pembelajaran yang disepadukan  :  KTI 1,2,10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan
                                                                                      pelbagai teknik menggambar
Objektif Pengajaran  :  Pada akhir pengajaran murid dapat :
                                        1. menyebut dan mengenal bentuk huruf 'c'
                                        2. mengaitkan bentuk huruf telinga dengan huruf 'c'
                                        3. melakar huruf 'c' di udara.
Konsep Utama          :  Bentuk dan huruf ' c '
Kosa Kata                :  bentuk, sama, seperti, telinga
Alatan dan bahan       :  Model huruf 'c' - kertas pasir, carta gambar muka

LANGKAH PENGAJARAN

Pendahuluan
1. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai organ deria di bahagian kepala.
2. Guru menunjukkan gambar telinga.

Perkembangan

Langkah 1
1. guru mengaitkan huruf 'c' dengan bentuk telinga.
2. Guru membimbing murid mengaitkan bentuk huruf c dengan bentuk persekitaran seperti bentuk bulan sabit
    dan bentuk tangkai cawan.
3. Guru memperkenalkan huruf c dan memberi setiap murid model huruf c.  Guru meminta murid mengikut
    bentuk huruf c dengan cara yang betul (merasa huruf c dengan jari).
4. Guru menunjukkan cara menulis huruf c dengan cara yang betul.
5. Murid melakar bentuk huruf c di pelbagai permukaan.  Contoh di atas lantai, di belakang kawan, di atas
    peha, di atas meja, di atas tapak tangan, di atas pasir dan udara.
6. Guru meminta murid mencari huruf c diperdekitaran kelas iaitu di keratan-keratan akhbar, tajuk buku dan
    sebagainya.
7. Murid membentuk huruf c dengan tali dan doh.
8. Murid menghasilkan kolaj huruf c daripada tisu yang dibentukkan menjadi huruf c dan kemudian
    dilekatkan di atas A4.

Penutup
1. Guru  dan murid melakarkan bentuk huruf c di udara sambil menyanyikan lagu Pak Mamat Ada kebun.

       Pak Mamat ada kebun
       C C C C C
       Di kebunnya ada huruf
       C C C C C
       C kecil, C besar
       C di sini, C di sana
       Dalam kebun banyak huruf
       C C C C C   RANCANGAN PENGAJARAN 2

MUDAHNYA MEMBACA

Cadangan Masa                                        :  30 minit
Tunjang Utama                                          :  Komunikasi- Bahasa Melayu
Standard pembelajaran Utama                   : BM 3.4.3 Membina dan membunyikan suku kata hasil
                                                                                  gabungan huruf konsonan dan huruf vokal (KV)
Standard pembelajaran yang disepadukan  :  ST 1.1.2 Menunjukkan sikap yang sistematik, bekerjasama,
                                                                                  bertanggungjawab

Objektif pengajaran  :  Pada akhir pengajaran murid dapat  :
                                   1. membunyikan suku kata KV.
                                   2. menyalin suku kata 
Konsep Utama         : suku kata dan perkataan
Kosa kata                :  ba, ca, do, gu
Alatan dan bahan     : Kad huruf vokal, kad huruf konsonan.

LANGKAH PENGAJARAN

Pendahuluan
1. Murid menyebut kad huruf yang ditunjukkan oleh guru secara berulang-ulang.
    (kad huruf  a, m, p, d, t, h)

Perkembangan pengajaran
1. Guru menunjukkan kad gambar. 
         paha        dada
2. Guru membimbing murid mencantumkan kad huruf vokal ' a ' dengan kad huruf konsonan m, p,d,t,h untuk
    membentuk perkataan seperti mata, peha dan dada.
3. Murid di bahagikan kepada 3 kumpulan.
4. Murid diminta mencari pasangan secara mencantum kad yang ada pada mereka.
5. Murid meletakkan kad yang dicantumkan pada papan sisipan.
6. Murid mengeja dan menyebut secara kelas, kumpulan dan individu.
7. Murid menyalin sukukata sambil menyebut bunyinya.

Penutup
Murid menyebut suku kata yang ditunjukkan oleh guru secara rawak secara berulang-ulang.          

     
          

0 comments:

Post a Comment